Darganfod Pa Ddinasoedd Yn Hwngari I Ymweld â nhw

Mae Hwngari yn wlad o Ddwyrain Ewrop sydd wedi'i lleoli ym Masn Carpathia. Mae ganddi ddaearyddiaeth arbennig iawn yn y rhanbarth, wedi'i nodi'n bennaf gan y paith. Does ryfedd fod yr Hyniaid, pobl o darddiad a oresgynnodd yr Ymerodraeth Rufeinig, wedi dod oddi yno. Yn dofwyr ceffylau rhagorol, daeth y bobl hyn yn garreg filltir i’r rhanbarth, o ystyried bod Hwngari yn deillio…

Darganfod Gwlad yr Iâ: Yr Atyniadau Gorau

Gwlad sydd wedi'i lleoli yng ngogledd-orllewin Ewrop , ar ynys yw Gwlad yr Iâ . Mae ganddi lledred mawr a phoblogaeth fechan. Ond mae hefyd yn cynnig atyniadau gwych i'w dwristiaid. Beth yw'r atyniadau hyn? Fe wnaethon ni'r erthygl hon i siarad amdanyn nhw! Darllen da! Prif Atyniadau Gwlad yr Iâ Nawr byddwn yn siarad am brif atyniadau…

Georgia, Gem Bach y Cawcasws

Mae Georgia yn wlad sydd wedi'i lleoli yn Asia, yn y rhanbarth a elwir y Cawcasws. Mae'n gyn weriniaeth Sofietaidd ac mae ganddi fynediad uniongyrchol i'r Môr Du. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae diddordeb twristiaid yn y wlad wedi cynyddu a dyna pam y gwnaethom yr erthygl hon yn rhestru'r prif atyniadau sydd ar gael yn y rhanbarth. Da…

Beth i'w Wneud Yn yr Iorddonen

Ydych chi'n cynllunio taith i Wlad yr Iorddonen? Darganfyddwch yn y post hwn beth i'w wneud yn yr Iorddonen ar wahân i Petra, beth yw'r teithiau y mae'n rhaid eu gweld a'r lleoedd hynny na ellir eu gadael allan o'ch taith. Mae'r cerdyn post a symbol y wlad, Petra, yn lle anhygoel i'w ddarganfod. Mae'r lle hyd yn oed wedi bod yn…

4 Dinas Yn Laos I Ymweld â nhw

Mae Laos yn wlad dirgaeedig yn Ne-ddwyrain Asia. Mae'n gyrchfan twristiaeth a argymhellir yn fawr ar gyfer y rhanbarth hwnnw, yn enwedig oherwydd pŵer prynu twristiaid Ewropeaidd, Americanaidd a thwristiaid eraill o ranbarthau eraill y byd. Mae yna wahanol atyniadau yn y wlad a byddwn yn siarad yn arbennig am y prif ddinasoedd y dylech chi…

7 Dinas yn Lithwania i'w Darganfod

Mae Lithwania yn wlad sydd wedi'i lleoli yn Nwyrain Ewrop , yn rhanbarth Môr y Baltig . Mae ganddo lledred uchel, felly mae ei dymheredd fel arfer yn eithaf isel. Roedd yn perthyn am lawer o'r 20fed ganrif i'r Undeb Sofietaidd gynt. Fodd bynnag, gyda diddymiad yr Undeb Sofietaidd, daeth y wlad yn annibynnol ac mae wedi denu mwy a mwy o dwristiaid….

Darganfyddwch Lwcsembwrg, Gwlad Fach Gwych yn Ewrop!

Er ei bod yn un o'r gwledydd lleiaf yn Ewrop, mae llawer i'w wneud yn Lwcsembwrg, gwlad brydferth, ond ychydig iawn o dwristiaid sy'n cael ei harchwilio, sy'n drueni Y wlad yw'r unig un a ystyrir yn Ddugiaeth Fawr yn y byd, hynny yw , mae Pennaeth y Wladwriaeth yn frenhines gyda'r teitl…

Darganfod Beth i'w Wneud Ym Malaysia!

Mae Malaysia yn wlad sydd wedi'i lleoli yn Asia. Mae'n meddiannu rhannau o ynys Borneo a Phenrhyn Malaysia . Mae'n wlad amlddiwylliannol gyda dylanwadau gwahanol gan wahanol bobloedd. Yn y modd hwn, mae diddordeb pobl o wahanol ranbarthau i ymweld â'r wlad wedi cynyddu. Beth i'w Wneud Ym Malaysia: Atyniad Gorau A beth…